Regulamin sklepu

Regulamin internetowej platformy zakupowej V EZOO

I WSTĘP

1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z internetowej platformy zakupowej http://sklep-orka.pl/ zwanej dalej V EZOO. V EZOO powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego V EZOO.

3. Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników.

4. Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać z treścią regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

5. Korzystanie z usług sklepu oznacza akceptację regulaminu.

II TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Właścicielem serwisu jest przedsiębiorstwo:

V EZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleja gen. Józefa Hallera 188m 23
53-203 Wrocław
NIP 8943057472
2. Nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, logotyp, oprogramowanie oraz baza danych podlega ochronie prawnej.

3. Przedmiotem działalności V EZOO jest dystrybucja karm, produktów związanych z pielęgnacją, zdrowiem oraz zabawkami, ubrankami, i innymi akcesoriami dla zwierząt.

4. W V EZOO znajduje się katalog produktów, wprowadzonych do obrotu. W katalogu znajdują się zdjęcia produktu, cena oraz zakładka koszyk, która służy do złożenia zamówienia.

5. W V EZOO istnieje możliwość wybrania kategorii produktów.

6. Katalog produktów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.

7. Dla korzystania z usług V EZOO niezbędnym jest: – posiadanie dostępu do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu Cookies; – posiadanie aktualnego adresu e-mail;

III DEFINICJE

1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcji Sklepu.

2. Administrator – podmiot udostępniający zasoby www.V EZOO.pl na rzecz Użytkowników.

3. Katalog produktów – Zbiór produktów dobrowolnie wystawionych w V EZOO przez Administratora przez publikacje zdjęcia, podanie ceny oraz zakładki kup teraz w celu realizacji zamówienia.

4. Konto Użytkownika – po rejestracji zakończonej aktywacją przez Administratora oraz zalogowaniu Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówienia wystawionego w katalogu produktu.

IV KORZYSTANIE Z PLATFORMY http://sklep-orka.pl/

1. Użytkownik w celu założenia „Konta użytkownika” dokonuje rejestracji podając swoje dane: firma, NIP, imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, nr domu, nr lokalu miasto, telefon, adres e-mail oraz hasło za pomocą formularza.

2. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu.

3. Założenie „Konta użytkownika” jest nieodpłatne. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu swoich prawdziwych danych.

5. Użytkownik przez akceptacje regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu, dla celów należytego wykonania umowy;
• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług hurtowni;
• zapoznałem się z Regulaminem i akceptują wszystkie jego postanowienia;
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;

6. V EZOO nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

V ZASADY SKŁADANIA ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy produkcie jest ceną nie uwzględniającą kosztów transportu.

3. Cena zamówienia jest ceną podaną po dokonaniu wyboru rodzaju dostawy oraz sposobu płatności.

4. Cena wyrażona jest w polskich złotych.

5. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia na wybrany przez siebie produkt za pomocą zakładki „Do Koszyka”.

6. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.

7. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców V EZOO. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

9. W przypadku gdy towar jest niedostępny, V EZOO ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, V EZOO zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o niemożliwości spełnienia świadczenia.

10. W wypadku gdy V EZOO nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika, V EZOO może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Użytkownika na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.

11. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 10, a dokonał wcześniej zapłaty, V EZOO zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji od Użytkownika o jego rezygnacji.

VI DOSTAWA

1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

• dostawa kurierska

2. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zamówienia i są następujące:
Dla zamówień o wartości nie przekraczającej 99 zł brutto:
Przesyłka kurierska przedpłacona 15 zł
Przesyłka kurierska pobraniowa 17zł

Dla zamówień o wartości w przedziale od 99 zł do 199 zł brutto:
Przesyłka kurierska przedpłacona 7 zł
Przesyłka kurierska pobraniowa 9zł

Dla zamówień o wartości powyżej 199 zł – transport jest gratis.

3. W przypadku dostawy zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem własnej floty V EZOO lub przez zewnętrzną firmę kurierską na adres podany w formularzu zamówienia.

4. Na czas otrzymania przesyłki przez Użytkownika składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy. Orientacyjny czas kompletacji poszczególnych produktów podany jest na ich kartach towarów.

5. Realizacja dokonywana jest zwykle w ciągu 2 dni roboczych począwszy od daty wysyłki.

6. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Użytkownika. W każdym przypadku umowa powinna zostać‡ wykonana w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy.

7. Zalogowany Użytkownik ma możliwość wglądu w etap realizacji zamówienia.

8. Przesyłki doręczane są najczęściej w godzinach 9-16.00.

9. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przed doręczeniem.

10. W przypadku nieobecności odbiorcy kurier pozostawia awizo z danymi umożliwiającymi kontakt z przewoźnikiem. Jeśli w okolicy miejsca doręczenia znajduje się punkt odbioru (tzw. ParcelShop) – wtedy przesyłka już po pierwszej próbie doręczenia trafia do takiego punktu, skąd możliwy jest jej samodzielny odbiór (szczegółowe informacje zawiera awizo). W sytuacji, gdy ParcelShop nie jest dostępny kurier podejmuje 2-gą próbę doręczenia przesyłki w kolejnym dniu roboczym. W przypadku ponownego niepowodzenia przesyłka przez kolejne 7dni znajduje się w magazynie firmy przewozowej, gdzie możliwy jest jej odbiór osobisty.

11. W razie, gdy pomimo podwójnej próby przesyłka nie została doręczona Użytkownik ma możliwość zlecenia dodatkowego 3-go doręczenia – usługa ta jest płatna – opłata wynosi 15PLN.

12. Dostawy są realizowane w terminie do 48h roboczych po osiągnięciu dostępności towarów. Informacje o orientacyjnej dostępności podane są na karcie każdego produktu.

13. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka, opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody. Odpowiedni formularz posiada kurier.

VI SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Płatność może być dokonywana w następujący sposób:

• przelew elektroniczny poprzez system PayU.

VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny , składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od umowy zakupiony towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.

3. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Nie dotyczy to czynności dokonanych przez Użytkownika niezbędnych do oceny jakości nabytego towaru oraz jego zgodności z zamówieniem.

4. Wraz ze zwracanym towarem Użytkownik powinien odesłać wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru .

5. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres:

VEZOO Sp. z o.o.
ul. Krzywa 20
59-216 Ziemnice

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy V EZOO dokona zwrotu ceny towaru w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść.

7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się w załączniku do regulaminu.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:

• świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
• dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
• umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
• dostarczania prasy,
• usług w zakresie gier hazardowych.

VIII REKLAMACJE

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umowę, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z póĹşn.zm.)

2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie adres email: biuro@vezoo.pl;

lub listownie na adres: V EZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleja gen. Józefa Hallera 188m 23
53-203 Wrocław
NIP 8943057472

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, datę wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. V EZOO rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.

5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.

7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, V EZOO zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail, adres korespondencji lub nr faksu.

9. W przypadku uznania reklamacji, V EZOO niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

10. V EZOO wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

11. Konsument może korzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument ma prawa złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych jest VEZOO Sp. z o.o., która działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych sklepu V EZOO.PL została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień oraz ich realizacji i nie jest udostępniana innym podmiotom.

2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko, ulice, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu ( w celu ułatwienia dostawy), adres e-mail, NIP (w celu wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania zakupów przez przedsiębiorcę).

5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w V EZOO.

6. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z V EZOO wysyłając e-mail na adres: biuro@vezoo.pl

listownie: V EZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleja gen. Józefa Hallera 188m 23; 53-203 Wrocław;

7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
• wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
• natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.

8. Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

X PRZEPISY KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://sklep-orka.pl/

2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach V EZOO oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkownika. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą…, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających z V EZOO przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

4. Akceptacja regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi warunek dalszego korzystania ze V EZOO.

5. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w ciągu 3 dni od jego opublikowania na stronie.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania V EZOO w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników, jednakże nie będzie to miało wpływu na realizacje wcześniej złożonego przez Użytkownika zamówienia.

7. Zarówno V EZOO jak i Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez V EZOO (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy biuro@vezoo.pl
Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez V EZOO wypowiedzenia.

10. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

11. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów korzystających ze V EZOO.

ZAŁĄCZNIKI

Formularz reklamacyjny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

x